Marinus van Dijke

Vanuit een gevoel van verbondenheid met het landschap ordent Marinus van Dijke de ervaringen die hij daar op doet en dat geeft zin aan het bestaan. Als kind speelde Van Dijke al in de natuur van Schouwen en als kunstenaar zet hij dat spel voort om een beeld te geven van die natuur en van zijn relatie met dat landschap. In zijn’ werken stroomt het water, waait de wind, groeien de planten en bewegen mens en dier. Allen laten sporen achter, herinneringen die bewaard en verwerkt worden en zo teruggehaald in de verbeelding. Het is een ontdekken van grote lijnen en subtiele details, die blijvend het kwetsbare van het moment in zich dragen.

Het centrale thema in het werk van Van Dijke is ‘De dynamiek van het landschap en ik als persoon daar midden in’. Beeldend uitgewerkt in persoonlijke waarnemingen en interventies in verhouding tot feitelijke gegevens over dat landschap.

Voor het project Geboortegrond focust Van Dijke op de dijkjes en polders rond de Braakman. Hoe in de loop van de laatste duizend jaar de polders werden bedijkt en hoe zij samen de uiteindelijke vorm aan de Braakman polder geven. De meeste dijken van deze polders zijn nog intact en geven elke polder een eigen wereld. En wanneer je langs deze dijken loopt wil je deze beklimmen om te zien wat er achter ligt om een andere polder/wereld te ontdekken.  

www.marinusvandijke.nl